Minister Harakka: Satsningar på väghållning, östra Finland och Helsingfors

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2022 14.41 | Publicerad på svenska 2.9.2022 kl. 17.26
Pressmeddelande
Budget 2023 (Bild: Statsrådet)
Budget 2023 (Bild: Statsrådet)

Regeringen har enats om budgetpropositionen för 2023. I budgeten ingår ett paket för östra Finlands livskraft. Kommunikationsministeriet ansvarar för över hälften av paketet. För förbättring av Karelenbanan anvisas 31 miljoner euro till Norra Karelen, Södra Karelen och Kymmenedalen. År 2023 byggs också järnvägsviadukten i Syrjäsalmi om, ett projekt som anvisas 13 miljoner euro.

Målet är att göra trafiken på Karelenbanan smidigare, minska det eftersatta underhållet samt förbättra punktligheten och trafiksäkerheten. Alla de projekt man nu avtalat om överensstämmer med den riksomfattande trafiksystemplanen och förbättrar östra Finlands tillgänglighet, betonar kommunikationsminister Timo Harakka.

Satsningar på kollektivtrafiken i Helsingfors

Utöver Karelenbanan stärks Helsingfors kollektivtrafik och de industriella investeringarna i norra Finland.

I enlighet med avtalet om markanvändning, boende och trafik för huvudstadsregionen föreslås en fullmakt på 105 miljoner euro för att bygga en snabbspårväg till Vichtisvägen. År 2023 uppgår andelen till cirka 10 miljoner euro.

-I och med Spårjokern stärks kollektivtrafiken i Helsingfors också på den västliga spårlinjen. Även den temporära slopningen av mervärdesskatt inom kollektivtrafiken gagnar i synnerhet trafiken i Helsingforsregionen och minskar trycket på biljettprishöjning, konstaterar minister Harakka.

För projektet Poikkimaantie i Uleåborg som förutsätter Stora Ensos beslut om en fabriksinvestering föreslås 30 miljoner euro och för projektet Hyryntie i Kuhmo förslås 2,6 miljoner euro. Det effektivare underhållet av banavsnittet Seinäjoki-Kaskö fortsätter 2023, anslaget är 3,5 miljoner euro.

Höjningen av kostnadsnivån beaktas i projekt och i bastrafikledshållningen

De stigande kostnaderna inverkar också på pågående trafikprojekt. Därför ska behovet av fullmaktshöjningar bedömas i samband med höstens tilläggsbudgetproposition och den kompletterande propositionen.

För att kompensera de omedelbara konsekvenserna av den höjda kostnadsnivån föreslås det ett tillägg på 50 miljoner euro för basunderhållet av transportinfrastrukturen. Den anslagsnivå för bastrafikledshållningen som gäller hela regeringsperioden och som höjts med över en miljard euro kvarstår, och den nedskärning i bastrafikledshållningen på 15 miljoner euro som föreslogs i våras har slopats.

Investeringar i cybersäkerhet

I budgeten ingår ett i våras överenskommet tillägg på 56 miljoner euro för att trygga cybersäkerhet genomgående inom den offentliga förvaltningen och ett anslag på sex miljoner euro för en cybersäkerhetssedel till företag och sammanslutningar.

-Jag är nöjd över att de planer för att stärka cybersäkerheten som utarbetades för mer än ett år sedan nu verkställs. Tidpunkten är den rätta, eftersom säkerhetsläget kräver beredskap, konstaterar minister Harakka.

Vad händer härnäst?

Budgetpropositionen behandlas i statsrådet den 19 september 2022.

Ytterligare information:

Ilkka Hamunen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 1027, [email protected]