Minister Harakka leder den parlamentariska grupp som styr planeringen av den riksomfattande planen för transportsystemet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2019 14.13
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte den 19 december 2019 en parlamentarisk styrgrupp som ska fastställa målen för Finlands första riksomfattande 12-åriga plan för transportsystemet och styra beredningen av det operativa programmet för planen. Kommunikationsminister Timo Harakka utnämndes till ordförande för gruppen. Vice ordförande är riksdagsledamoten och ordföranden för kommunikationsutskottet Suna Kymäläinen.

Den riksomfattande planen för transportsystemet gäller samtliga färdsätt och den ger utgångspunkterna för planeringen av transportnätet och transportservicen i hela Finland. Finlands första riksomfattande plan för transportnätet görs upp för åren 2021-2032 och den avses bli färdig våren 2021. Styrgruppens mandatperiod fortsätter fram till den 30 april 2021.

Mer information:

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 040 059 3706, timo.kievari(at)lvm.fi, Twitter @TimoKievari
Hanna Perälä, trafikråd, tfn 050 305 0037, hanna.perala(at)lvm.fi, Twitter @PeralaHanna