Minister Harakka företräder Finland vid mötet för EU:s transportministrar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.9.2020 12.55 | Publicerad på svenska 28.9.2020 kl. 8.47
Pressmeddelande
EU-ländernas flaggor (Foto: Shutterstock)
EU-ländernas flaggor (Foto: Shutterstock)

Ordförandelandet för Europeiska unionens råd Tyskland ordnar ett informellt videomöte för transportministrarna den 28 september 2020. Vid mötet företräds Finland av kommunikationsminister Timo Harakka. Det fattas inga formella beslut vid mötet.

Transportministrarna ska föra en principdiskussion om förutsättningarna för en pandemiplan för godstrafiken i Europa. Diskussionen förs utifrån det diskussionsunderlag som ordförandelandet Tyskland har lagt fram. Avsikten är att beredningen av en pandemiplan ska anförtros Europeiska kommissionen efter det att rådets slutsatser har antagits.

Vid mötet informerar Europeiska kommissionen också om ett lagstiftningsförslag om det gemensamma europeiska luftrummet.

Ministermötet kan följas i webbtjänsten för Europeiska unionens råd.

Ytterligare information:

Johanna Juselius, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 372 7062

Timo Harakka