Minister Berner till Japan och Sydkorea

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2016 13.20
Pressmeddelande

Kommunikationsminister Anne Berner besöker Japan och Sydkorea den 14-18 november. I besöket till Japan deltar även en företagsdelegation som samlats av Finpro. Resan går till Tokyo, Nagoya och Seoul.

Det övergripande temat för resan är digitalisering av transporter. Målet med resan är att marknadsföra den kompetens som finns i Finland i fråga om digitaliserade transporter och att främja samarbetet mellan Finland och Japan bland annat på området för självkörande fordon och testningen av dem. Avsikten är också att främja exporten av det finländska havsklustret, samarbetet på arktiska havsområden och kunnandet inom obemannad sjöfart.

Under resan träffar Berner bland annat Japans kommunikationsminister Sanae Takaichi, minister Jun Matsumoto med ansvar för oceanpolitik och transportminister Keiichi Ishii.

I Sydkorea besöker Berner landets infrastruktur- och transportministerium samt vetenskaps- och IKT-ministerium.

Förutom ministermötena kommer Berner att hålla ett anförande i Tokyo på ett seminarium i regi av Japans förvaltningsgemensamma innovationsprogram SIP. Tema för seminariet är uppkopplade och självkörande fordon. Berner kommer också att tala vid ett evenemang tillägnat Finlands och Japans samarbete inom sjöfarten och i de arktiska områdena.

Dessutom träffar Berner bland annat företrädare för teknikföretag och för Keidanren, centralorganisationen för Japans näringsliv.

Ytterligare information:

Laura Vilkkonen, överdirektör, tfn +358 40 500 0817