Minister Berner deltar i TRA-konferensen om transportforskning i Wien

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2018 9.09 | Publicerad på svenska 18.4.2018 kl. 9.11
Pressmeddelande

Kommunikationsminister Anne Berner deltar i konferensen Transport Research Arena (TRA) torsdagen den 19 april 2018 i Wien. Den fyra dagar långa konferensen avslutas med en paneldiskussion om den framtida transportforskningen i Europa. Minister Berner medverkar i panelen.

I Wien träffar minister Berner också Norbert Hofer, den österrikiska förbundsministern för transport, innovation och teknik. Ministrarna diskuterar bland annat dataskyddet vid elektronisk kommunikation samt Österrikes mål under EU-ordförandeskapet hösten 2018.

Vid avslutningen av konferensen TRA2018 tar minister Berner emot konferensens ordförandeskap av Österrike. TRA2020 ordnas i Helsingfors i april 2020. Temat för konferensen i Finland är omvälvningen inom transport och rörlighet under rubriken "Enabling the Change - Transport and Mobility (R)evolution for Smart, Green and Integrated Society".

TRA är den största konferensen i sitt slag i Europa och den omfattar samtliga transportsätt. TRA för samman forskningsvärlden, offentliga myndigheter, industrin samt företrädare för och opinionsbildare inom andra sammanslutningar. Evenemanget ordnas vart annat år i samarbete med Europeiska kommissionen och organisationer inom transportsektorn.

Mer information:

Maaria Mäntyniemi, konsultativ tjänsteman, 050 444 0922