Minister Berner: Avvecklingen av normer i full gång

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2016 10.50 | Publicerad på svenska 22.12.2016 kl. 10.53
Nyhet

Regeringens spetsprojekt för smidigare reglering har redan betydligt underlättat medborganas vardag och företagsverksamheten. Förlegade normer har uppdaterats och avvecklats och myndigheterna har ändrat sina rutiner.

Under den första delen av regeringsperioden har avregleringen särskilt riktats till åtgärder som rör företagande, boende och byggande. Tillståndsförfaranden har i mån av möjlighet ersatts med anmälningsförfaranden och allt fler anmälningsförfaranden har digitaliserats.

Spetsprojektet för avveckling av normer hör till kommunikationsminister Anne Berners ansvarsområde. Alla ministerier och förvaltningsområden deltar i avregleringsarbetet.

- Ministerierna och myndigheterna har gjort ett fint arbete till förmån för smidigare reglering och enklare rutiner. Avregleringen av butikernas öppettider har fått mycket uppmärksamhet och ändringen syns i allas vår vardag. Riksdagen behandlar som bäst regeringens proposition med förslag till transportbalk, en ny lag med verkliga möjligheter till bättre tjänster inom trafik och transport. Inom planläggningen har bedömningen av miljökonsekvenser och andra förfaranden luckrats upp, säger minister Berner.

- Avregleringen görs inte för avregleringens skull, utan den ledande tanken är att underlätta företagandet och att på så sätt skapa ny affärsverksamhet och nya arbetsplatser.

Avvecklingen av normer utvärderas med ett halvt års mellanrum. Information om projektet och insatserna för att ta fram smidigare författningar finns på webbplatsen norminpurku.fi.