Minimihastigheten för det samhällsomfattande bredbandet höjs i november

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2015 14.10 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet utfärdade den 16 april en förordning om att höja hastigheten för bredband som en samhällsomfattande tjänst till 2 Mbit/s. Kravet på den nya minimihastigheten träder i kraft i början av november 2015. I praktiken innebär den nya förordningen att den nuvarande minimihastigheten fördubblas. Samtidigt höjdes målnivån för hastigheten år 2021 till 10 Mbit/s. En översyn och bedömning av hur hastighetsökningen framskrider ska göras år 2017.

Enligt undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru finns det i samhället ett behov att höja överföringshastigheten för det samhällsomfattande bredbandet.

- Med två megabitar garanterar vi att alla har tillgång till vissa grundläggande nättjänster och att alla kan vara delaktiga i informationssamhället. En tillräckligt snabb internetförbindelse till ett rimligt pris är en grundläggande rättighet för alla finländare, säger minister Kiuru.

- I fråga om bredbandspolitiken måste vi avancera på två fronter. Dels bör vi möjliggöra supersnabba internetuppkopplingar, dels trygga ett minimiutbud för alla. Det är viktigt att överföringshastigheten i de tjänster som omfattas av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster fördubblas redan i år. Då garanteras många som är bosatta i glesbygdsområden betydligt bättre dataförbindelser, konstaterar minister Kiuru.

I samband med att hastigheten i de samhällsomfattande bredbandstjänsterna höjs ställs det också krav på uppkopplingens kvalitet. För att säkra att hastigheten håller jämn nivå fastställs det i förordningen en minimihastighet för en mätperiod på ett dygn, respektive en mätperiod på fyra timmar.

Bakgrund till den nya bestämmelserna

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru bad Kommunikationsverket i oktober 2014 utreda marknadsläget för de samhällsomfattande tjänsterna och vilka hastigheter människorna använder sig av. Detta gjordes för att ta reda på om den nuvarande minimihastigheten på 1 Mbit/s motsvarar medborgarnas verkliga behov.

Av utredningen framgår det att överföringshastigheterna i allmänt använda bredbansnät har stigit till följd av den tekniska utvecklingen, nya frekvensområden som tagits i bruk och det växande antalet mobila uppkopplingar.

För teleföretag trädde skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i kraft i juli 2010. Då fogades bredbandsuppkopplingar till de grundläggande kommunikationstjänsterna på samma sätt som telefonitjänster eller posttjänster.

Enligt informationssamhällsbalken utses det en leverantör av samhällsomfattande tjänster för ett visst geografiskt område, om det är nödvändigt för att säkerställa ett utbud av högklassiga bredbandstjänster till ett rimligt pris. Ett teleföretag som har utsetts till leverantör av samhällsomfattande tjänster ska kunna erbjuda varje permanent bostad och varje företags permanenta verksamhetsställe en rimligt prissatt och välfungerande bredbandsuppkoppling med en hastighet på minst 1 Mbit/s.

Ytterligare information
Antton Rönnholm, undervisnings- och kommunikationsministerns specialmedarbetare tfn 0295 34 2676
Laura Vilkkonen, lagstiftningsråd, enhetsdirektör tfn 0295 34 239