Miljöstöd för fartyg kan sökas i november

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2010 11.27 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

Vid kommunikationsministeriet bereds ett program för miljöstöd för nya fartyg i sjötrafik samt en förordning som gäller detta. Förordningen behandlas på statsrådets sammanträde i november. Förordningen träder i kraft omedelbart efter att den har godkänts av regeringen. Företagen kan därefter ansöka om stödet.

Stödet beviljas företag som är registrerade i Finland och som bedriver rederiverksamhet. Stödet kan beviljas sådana projekt som förbättrar miljön på ett betydande sätt. Exempel på sådana projekt är ibruktagande av miljövänligare fartyg eller tekniska lösningar inklusive användning av alternativa bränslen eller utnyttjande av teknologi som minskar utsläpp från bränslen.

Stödprogrammet måste godkännas av EU:s kommission, dvs. stödet kan inte betalas förrän kommissionen har behandlat ärendet.

Riksdagen har redan tidigare beviljat en fullmakt på 30 miljoner euro för miljöstöd för fartyg. Under sina förhandlingar på tisdagen beslöt regeringen att förlänga fullmakten att bevilja stöd till nästa år. Propositionen ingår i den kompletterande budgetpropositionen för år 2011 som regeringen lämnar till riksdagen i november.