Mia Nykopp vald till generaldirektör för Trafiksäkerhetsverket för mandatperioden som börjar den 1 januari 2018

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2017 13.53 | Publicerad på svenska 30.11.2017 kl. 13.55
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde den 30 november 2017 vicehäradshövding Mia Nykopp till generaldirektör för Trafiksäkerhetsverket. Nykopps ettåriga mandatperiod börjar den 1 januari 2018.

Mia Nykopp arbetar för tillfället som direktör för Trafiksäkerhetsverkets Transportsystem och utveckling -sektor.

Dessförinnan har hon arbetat med lednings- och sakkunniguppdrag både vid Trafiksäkerhetsverket och vid dess företrädare, Fordonsförvaltningscentralen, sedan 2001.

Trafiksäkerhetsverkets nuvarande generaldirektör Kari Wihlman övergår till uppdraget som generaldirektör för Trafikverket från och med ingången av 2018.

Trafiksäkerhetsverket är en förvaltnings- och säkerhetsmyndighet som svarar för reglering av och tillsyn över transportsystemet. Verket främjar säkerheten i trafiken och en hållbar utveckling av transportsystemet och producerar myndighetstjänster för trafik- och transportbranschen.

Trafiksäkerhetsverket har en personal på cirka 550 anställda.

Ytterligare information:

Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 0295 34 2389

Foto av Mia Nykopp finns på KM:s webbplats www.lvm.fi som bilaga till pressmeddelandet