Mediemarknaden och Rundradions ställning ska utredas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.8.2015 11.45 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.52
Nyhet

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda och utvärdera verksamhetsförutsättningar, marknadshinder och konkurrenssituationen på den finska mediemarknaden.

Senare i höst tillsätts en särskild parlamentarisk arbetsgrupp för att se över den finska Rundradion Yles allmännyttiga verksamhet (public service) och finansieringen av den.

Den utredningsgrupp som evaluerar mediemarknaden består av företrädare för företags- och mediebranschen och gruppens ordförande är Anssi Vanjoki, professor vid Villmanstrands tekniska universitet.

Övriga medlemmar är Kalle Isokallio, författare och kolumnist; Mikael Jungner, vd för kommunikationsbyrån Kreab och Reetta Meriläinen, frilansjournalist.

Ordförande för den parlamentariska arbetsgruppen blir riksdagsledamot Matti Vanhanen. De övriga medlemmarna utnämns senare.