Mediearbetsgruppen fick glädjande många utlåtanden

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2015 14.33 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.38
Nyhet
Mannen tittar på TV (Bild: Rodeo)
Mannen tittar på TV (Bild: Rodeo)

Den arbetsgrupp som utforskar nuläget och framtiden på mediemarknaden har bett medieaktörer framföra sin syn på hur branschen skulle kunna utvecklas. Arbetsgruppen har fått in många förslag som alla kan läsas på ministeriets webbplats.

Kommunikationsminister Anne Berner tillsatte den 3 augusti 2015 en arbetsgrupp för att utreda och utvärdera verksamhetsförutsättningar, marknadshinder och konkurrensen på den finska mediemarknaden.

Arbetsgruppen har nu gått igenom de förslag som företag och andra inom mediebranschen har lämnat in. Dessutom har gruppen intervjuat ett stort antal centrala aktörer och påverkare. Sammanlagt fick arbetsgruppen in 29 förslag.

Arbetsgruppen fortsätter nu sitt arbete enligt sin uppdragsbeskrivning och den givna tidsplanen. Avsikten är att överlämna slutrapporten åt minister Berner i god tid före årsskiftet.

Arbetsgruppen för en öppen dialog i ömsesidig växelverkan med samtliga intressenter. Därför välkomnar arbetsgruppens ordförande alla som eventuellt inte har fått den ursprungliga begäran om utlåtande att kontakta honom för att lämna sina åsikter.

Information och kontakt: Anssi Vanjoki, arbetsgruppens ordförande 0400 536 172