Medaljer till förtjänstfulla företrädare för motorfordonstrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.5.2012 12.41 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.28
Nyhet

Den 9 maj 2012 delade trafikminister Merja Kyllönen ut förtjänstmedaljer för motorfordonstrafikarbete till nio personer som riksomfattande arbetat för vägtrafikverksamheten.

Förtjänstmedalj erhölls av:

Ordförande Ahti Myllys, Finlands Transport och Logistik SKAL rf
Verkställande direktör Eva Kyllönen, AKL-Palvelu Oy
Chefen för Rörliga polisen Kari Rantala
Forskningsprofessor Nils-Olof Nylund, VTT
Vice verkställande direktör Pekka Niemi, Bilbranschens Centralförbund rf
Verkställande direktör Seppo Lehto, Lounais-Suomen Taksiyrittäjät ry
Diplomingenjör Seppo Soratie
Verkställande direktör Seppo Tolonen, Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry
Professor Jorma Mäntynen, Tammerfors tekniska universitet

Medaljen tilldelas varje år personer som arbetat långvarigt till förmån för den riksomfattande motorfordonstrafiken, dess utveckling och verksamhetsförutsättningar.