Markku Mylly blir direktör för EMSA

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2012 16.34 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Verksamhetsdirektören för Finlands hamnförbund, Sjöfartsverkets tidigare generaldirektör Markku Mylly (61) har valts till ny generaldirektör för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) den 8 juni 2012. Generaldirektörens tjänsteperiod är fem år.

- Detta är första gången en finländare har valts till generaldirektör för ett ämbetsverk inom trafikbranschen i EU. Jag ser detta som ett bevis på att vi är värda förtroendet, gratulerar trafikminister Merja Kyllönen Markku Mylly.

Europeiska sjösäkerhetsbyråns (EMSA) uppgift är att hjälpa EU:s medlemsstater och kommissionen att främja sjösäkerheten, minska sjöolyckorna och förebygga föroreningen av havet från fartyg. Dessutom hjälper EMSA medlemsstaterna att tillämpa EU-lagstiftningen på ett enhetligt sätt och stöder kommissionen i övervakningen av tillämpningen av lagstiftningen.