Mångsidiga synsätt i medieinnovationstävlingens domarkår

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2015 9.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.52
Nyhet
Medieinnovationstävling
Medieinnovationstävling

Kommunikationsministeriet utlyste i januari en Medieinnovationstävling i syfte att påskynda mediebranschens övergång till digiåldern. Domarkåren i tävlingens final kommer att bestå av sju experter som representerar olika aspekter inom medievärlden, allt ifrån forskning till redaktionellt arbete och företagsverksamhet.

Som domarkårens ordförande och representant för staten verkar undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

Medlemmarna i domarkåren är professor (tillfällig) Ari Heinonen, Tammerfors universitet, ombudsman Helene Juhola, Viestintäalan tutkimussäätiö, redaktör Elina Lappalainen, Talouselämä, forskare Johannes Koponen, Demos Helsinki, programchef Minna Suutari, Tekes samt en av Idean Ab:s grundare Mikko-Pekka Hanski.

Medieinnovationstävlingen utmanar medborgare och företag att skapa nya perspektiv, tjänster eller exempelvis verksamhetssätt att användas för digitala media.

Tävlingen ordnas i två etapper, först skriftligen och i finalen framför domarna.

En urvalsjury väljer ut finalisterna bland alla inlämnade bidrag. Domarkårens uppgift är bland annat att bedöma finalbidragens nyhetsvärde, användarorientering, genomförbarhet och marknadspotential.

Tävlingsbidragen lämnas in med anmälningsblanketten senast den 22 februari 2015. Finalen ordnas den 10 mars 2015.

Den sammanlagda prissumman är 220 000 euro. Priserna beviljas som statsbidrag, som är avsedda bland annat för vidareutveckling av tävlingsbidraget. Prisernas storlek är från 5 000 till 50 000 euro.

Man kan twittra om tävlingen med hashtag:en #mediainnovaatio