Maaria Wallin blir specialmedarbetare för minister Ranne

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.5.2024 11.43 | Publicerad på svenska 21.5.2024 kl. 13.38
Pressmeddelande
Specialmedarbetare Maaria Wallin (Bild: Kommunikationsministeriet)

Kommunikationsminister Lulu Ranne har utsett politices och filosofie magister Maaria Wallin till sin specialmedarbetare.

Wallins ansvarsområden som specialmedarbetare är i synnerhet digitaliserings-, data- och cyberfrågor samt kommunikationsnät. Dessutom ska Wallin stödja ministern i frågor som gäller luftfart och centrumet för rymdlägesbild.

Wallin är också mediekontaktperson.

Maaria Wallin övergår till uppgiften från justitieministeriet, där hon arbetade som justitieminister Leena Meris specialmedarbetare. Wallin har tidigare arbetat till exempel inom luftfarts- och säkerhetssektorn som konsult, utbildare och forskare.

Specialmedarbetare Wallin inledde sitt arbete den 16 maj 2024.

Mer information:

Maaria Wallin, specialmedarbetare, tfn 0295 342 236, [email protected]