Lindén: Informations- och kommunikationsteknikens möjligheter bör utnyttjas på alla förvaltningsområden

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.8.2010 13.53 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

Enligt kommunikationsminister Suvi Lindén ska förverkligandet av EU:s digitala agenda ses som en utmaning tvärs över förvaltningsgränserna. Lindén anser att alla sektorer inom förvaltningen bör göra upp sina egna planer för hur informations- och kommunikationstekniken kan användas för att förbättra produktiviteten och stöda den ekonomiska tillväxten.

- Man borde beakta informationssamhällets utveckling i all ny EU-lagstiftning. Lagstiftningen borde till exempel inte få göra det svårare att ta i bruk ny teknik. Det bör också finnas beredskap att ändra den nuvarande lagstiftningen om den utgör ett hinder för att utnyttja ny teknik, sade Lindén.

Lindén diskuterade frågan med Europeiska kommissionens vice ordförande Neelie Kroes den 30 augusti i Helsingfors. I kommissionen svarar Kroes för frågor som gäller digitalt innehåll och digitala tjänster.