Lindén: Inbjudan till FN:s kommission uttrycker erkänsla för Finlands kommunikationspolitik

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.5.2010 14.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.24
Pressmeddelande

Kommunikationsminister Suvi Lindén har inbjudits till medlem i FN:s bredbandskommission. Kommissionen är samansatt av inflytelserika personer på hög nivå och har i uppgift att få fram lösningar för hur bredbandsförbindelser och tjänsterna i informationssamhället fås tillgängliga för medborgarna också i utvecklingsländerna.

Bredbandskommissionens sammansättning offentliggjordes den 10 maj i Genève i samband med FN:s världstoppmöte om informationssamhället (WSIS Forum 2010). Kommissionens arbete och dess målsättningar har fullt stöd av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon, konstaterades i det inbjudningsbrev som minister Lindén mottagit.

- Jag är mycket glad över att bli inbjuden med i ett så här viktigt arbete. Vi kan inte lämna medborgarna i utvecklingsländerna utanför informationssamhället. Med bredbandsförbindelser får man fart på utvecklingen till välfärd, marknadsutvecklingen och den ekonomiska tillväxten allra bäst just i utvecklingsländerna. Det är inte en fråga om teknik utan om människans grundläggande rättighet till information, säger Lindén.

Finland var det första landet i världen som definierade internetförbindelsen som en samhällsomfattande tjänst, som bör vara tillgänglig för alla medborgare.

- Inbjudan uttrycker erkänsla för Finlands kommunikationspolitik. Kärnan i vår politik är att skapa marknadsförhållanden under konkurrens, men också att med starka åtgärder trygga varje människas rätt till kommunikationstjänster till skäligt pris. Därför bestämde vi i Finland att bredbandet är en grundläggande rättighet. Det här synsättet har väckt enormt intresse runt om i världen, konstaterar Lindén.

- Enbart goda avsikter räcker inte längre. Nu behövs ett omfattande samarbete och praktiska åtgärder. Jag inbjuder de finska företagen, sammanslutningarna och myndigheterna med för att skapa stommen till en ny bredbandsframtid för utvecklingsländerna, betonar Lindén.

Den första sammankomsten för FN:s bredbandskommission arrangeras den 11 juli i Genève och kommissionen rapporterar om resultaten av sitt arbete på hösten inför FN:s generalförsamling i New York.

Ytterligare information:
ministerns specialmedarbetare Anna Anttinen, tfn (09) 160 28324
chefen för kommunikationsnätsenheten Juhapekka Ristola, tfn (09) 160 28348, 0400 788 530

Suvi Lindén