Transportbalken till behandling i riksdagen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2016 14.21 | Publicerad på svenska 22.9.2016 kl. 14.29
Nyhet
Anne Berner (Bild: Kommunikationsministeriet)
Anne Berner (Bild: Kommunikationsministeriet)

Regleringen av transportmarknaden samlas till en enda enhetlig lag, transportbalken. Det centrala målet är att skapa förutsättningar för kundorienterade trafiktjänster, digitalisering, nya affärsmodeller och företagande. Transportbalken främjar en jämlik konkurrens på marknaden för persontrafik och ökar konkurrenskraften för serviceproducenterna på marknaden för person- och godstrafik.

Regeringen lämnade en proposition om transportbalken till riksdagen den 22 september.

Transportbalken avses träda i kraft den 1 juli 2018. På så sätt får de nuvarande aktörerna tillräckligt med tid att anpassa sin verksamhet till den nya lagstiftningen.

Med transportbalken slås bestämmelserna om person- och godstrafik samman och ses över. Propositionen innebär ändringar jämfört med nuläget, där marknaden för trafiktjänster är starkt reglerad och offentligt styrd. Transportbalken gör det möjligt att ordna offentligt finansierade persontransporter effektivare än hittills. Detta uppnås bl.a. genom att man utnyttjar digitalisering, kombinerade transporter och olika typer av transportmateriel. Enligt regeringsprogrammet är målet att kostnaderna för de offentligt understödda transporterna ska minska med tio procent från och med år 2017.

Propositionen är ett led i genomförandet av två av regeringens spetsprojekt; spetsprojektet för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet och spetsprojektet för smidigare författningar. Tack vare effektivare transporter förbättrar transportbalken också möjligheterna att nå uppställda miljö- och klimatmål.