Laura Vilkkonen blir avdelningschef för KM:s avdelning för kunskapshantering

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2016 13.26 | Publicerad på svenska 16.6.2016 kl. 13.30
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde den 16 juni 2016 vicehäradshövding Laura Vilkkonen (f. 1968) till avdelningschef för kommunikationsministeriets avdelning för kunskapshantering. Vilkkonens ämbetsperiod börjar den 1 september 2016 och upphör den 31 augusti 2021.

Laura Vilkkonen har varit enhetsdirektör för KM:s avdelning för tjänsteproduktion sedan början av år 2016. Dessförinnan ledde hon två olika enheter på ministeriets kommunikationspolitiska avdelning.

Avdelningschefen har titeln överdirektör. Avdelningschefen deltar i ledningen av ministeriet i ministeriets ledningsgrupper, leder verksamheten vid sin avdelning och svarar för att de uppgifter som hör till avdelningen sköts med gott resultat.

Avdelningen för kunskapshantering ansvarar bl.a. för de ärenden inom ministeriets ansvarsområde som gäller digitalisering och datalager; användningen av information inom affärsverksamhet och rätten till information; tjänsteanvändarens säkerhet; integritetsskydd och tjänsternas konfidentialitet; tjänsteanvändarnas yttrandefrihet; identitetsförvaltning och elektronisk identifiering samt automatisering och robotisering.

Ytterligare information:

Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 0295 342 389