Lätta bilar introduceras som ett säkrare färdsätt för unga

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.1.2019 13.33 | Publicerad på svenska 17.1.2019 kl. 13.47
Pressmeddelande
En ung flicka sitter i bilen, säkerhetsbelt (Photo: Shutterstock)
En ung flicka sitter i bilen, säkerhetsbelt (Photo: Shutterstock)

I Finland införs en ny fordonsgrupp, lätt bil, med en maximal hastighet på 60 km/h. Avsikten med de lätta bilarna är att erbjuda unga ett nytt och säkrare färdsätt.

Kraven på förare av lätt bil är 15 års ålder och minst ett körkort för mopedbil (AM/121). För att få körkort för lätt bil krävs även samma teori- och körprov som för mopedbil.

Till lätt bil får konverteras en personbil som har tagits i bruk efter 2014 och som är högst 10 år gammal. På detta sätt säkerställer man att de lätta bilar som används i trafiken är så nya och säkra som möjligt. Ett argument är att det för personbilar efter 2014 har införts många obligatoriska säkerhetsegenskaper som inte kan installeras på rätt sätt i äldre bilar.

Den största tillåtna egenmassan för lätta bilar är 1 500 kg och 1 800 kg för eldrivna lätta bilar.

En personbil som byggs om till en lätt bil måste ändringsbesiktas. I fråga om beskattning behandlas lätta bilar på samma sätt som personbilar.

I samband med att lagändringen om lätta bilar godkändes förutsatte riksdagen att regeringen synnerligen noggrant bevakar säkerheten hos de lätta bilarna och konsekvenserna av lagstiftningen, och vid behov utan dröjsmål vidtar behövliga åtgärder. Riksdagen förutsatte också att regeringen före utgången av 2021 lämnar kommunikationsutskottet en utredning om konsekvenserna av lagstiftningen om lätta bilar.

Regeringen framställde den 17 januari 2019 att ändringarna i fordonslagen, körkortslagen och vissa andra lagar som har samband med dem ska stadfästas.

Vad händer härnäst?

Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagarna den 18 januari 2019.

Vid kommunikationsministeriet bereds till följd av lagändringarna och i enlighet med riksdagens uttalande en statsrådsförordning bland annat om att lätta bilar måste vara försedda med en skylt för långsamtgående fordon. Utkastet till förordning blir föremål för en separat remiss.

Lagändringarna och statsrådets förordning avses träda i kraft den 1 november 2019.

Mer information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 0295 342 532, Twitter @Wirensini
Aino Still, specialsakkunnig, tfn 0295 342 041