Lagstiftningsprojekt om ändring av anskaffningsstödet för fordon inleds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2024 8.57 | Publicerad på svenska 7.2.2024 kl. 10.57
Pressmeddelande
Mies työntää nokkakärryillä pakettia sähkökäyttöisestä pakettiautosta
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Kommunikationsministeriet ska börja bereda en regeringsproposition om ändring av lagen om temporärt stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter. 

Syftet med propositionen är att göra det möjligt att även i fortsättningen bevilja anskaffningsstöd för gasdrivna paket- och lastbilar trots ändringar i EU-lagstiftningen. Samtidigt föreslås det att konverteringsstöden för personbilar återinförs i lagen.

Konverteringsstöden för personbilar föreslås återinföras i lagen

En del av anskaffningsstöden för gasdrivna paket- och lastbilar beviljas för närvarande som stöd av mindre betydelse med stöd av den så kallade de minimis-förordningen. Europeiska kommissionen utfärdade en ny de minimis-förordning den 13 december 2023 och ändringarna i den ska beaktas från och med den 1 juli 2024. 

Med stöd av den nya förordningen kommer nationellt anskaffningsstöd för paket- och lastbilar också att kunna beviljas för anskaffning av fordon som är avsedda för godstransporter på väg.

Riksdagen förutsatte i sitt uttalande den 14 november 2023 att regeringen överlämnar en proposition till riksdagen varigenom möjligheten till konverteringsstöd för gas- och etanolkonverteringar återinförs i lagstiftningen. Bestämmelserna om konverteringsstöd för personbilar föreslås också återinföras i lagen.

Det finns oanvända anslag som reserverats för gasdrivna anskaffningsstöd för paket- och lastbilar och konverteringsstöd för personbilar. Propositionen kommer således inte att ha några konsekvenser för statsfinanserna. Riksdagen fattar de slutliga anslagsbesluten.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet inleder lagberedningen i samarbete med berörda grupper. Under beredningen ordnas en remissbehandling.

Mer information:

Emmi Simonen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 108, emmi.simonen(a)gov.fi

Sara Vänttinen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 177, [email protected]