Lagstiftningen om alkolås reformeras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2015 14.02 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.38
Nyhet

Kommunikationsministeriet bereder ny alkolåslagstiftning. Avsikten är att slå ihop flera gällande separata lagar till en alkolåslag och förenkla användningen av låset. Körkortslagen ska också ändras.

Lagutkastet är som bäst på remiss. Remisstiden löper ut 18.12.2015. Fokus för lagstiftningen gäller användning av alkolås i samband med övervakad körrätt för den som gjort sig skyldig till rattfylleri. Den största förändringen jämfört med nuläget är att alkolås blir mer lik en startspärr.

Den nya reformerade och enklare lagstiftningen genomför också regeringens spetsprojekt för avveckling av normer.