Lagstiftningen om alkolås reformeras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2015 12.57 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet bereder ny alkolåslagstiftning. Avsikten är att slå ihop flera gällande separata lagar till en alkolåslag och förenkla användningen av låset. Körkortslagen ska också ändras.

Lagutkastet är som bäst på remiss. Remisstiden löper ut 18.12.2015. Fokus för lagstiftningen gäller användning av alkolås i samband med övervakad körrätt för den som gjort sig skyldig till rattfylleri. Den största förändringen jämfört med nuläget är att alkolås blir mer lik en startspärr.

Den nya reformerade och enklare lagstiftningen genomför också regeringens spetsprojekt för avveckling av normer.

Det som är helt nytt är att domstolen ska fastställa övervakad körrätt för alla som gjort sig skyldiga till rattfylleri. Det ges dock möjlighet att avböja detta. Möjligheten att få ha kvar körrätten ska föras fram i alla faser av behandlingen av rattfyllerifrågan.

I fortsättningen behöver uppgifterna om användning av alkolåset inte avläsas med 60 dagars mellanrum. Det är också möjligt att använda ett lås utan minne. Detta minskar kostnaderna för övervakad körrätt eftersom avläsning av alkolåsets minne sker på låsets service- och monteringsställen och är avgiftsbelagd.

Användningen av alkolås övervakas av polisen i samband med normal trafikövervakning. Trafiksäkerhetsverket Trafi ska övervaka försäljnings-, monterings- och serviceställena för alkolåstillverkare och representanter som fått fullmakt av tillverkarna.

Alkolås kan också användas av andra förare än de som gjort sig skyldiga till rattfylleri, dvs. låset kan användas som ett allmänt hjälpmedel för att förbättra trafiksäkerheten. Då fungerar låset som en startspärr. Ett alkolås är obligatoriskt i alla fordon som används för att skjutsa barn till skola eller dagvård.

Användningen av alkolås inleddes i Finland år 2005 i försökssyfte. Alkolåsövervakad körrätt blev permanent 2008. I dag finns bestämmelser om alkolås i fyra olika laghelheter och två förordningar. Alla dessa ska slås ihop till en alkolåslag.

Ytterligare information:
Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn 050 539 5346