Lagförslag tryggar bussbranschens verksamhetsförutsättningar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2009 15.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet

Kommunikationsministeriet har berett ett förslag till kollektivtrafiklag, som också i fortsättningen säkrar verksamhetsförutsättningarna för företagen i bussbranschen i hela landet.

Förslaget är utarbetat i nära samarbete med aktörerna i branschen och är en kompromiss, där man har beaktat Finlands exceptionella förhållanden.

- Avsikten är inte att få en vild och fri konkurrens att välla fram inom busstrafiken, utan att beakta Finlands särförhållanden och trygga företagarnas möjligheter att bedriva busstrafik också i fortsättningen, säger trafikminister Anu Vehviläinen.

Regeringen har för avsikt att överlämna en proposition om lagändringen till riksdagen under vårens sessionsperiod.