Lagen som gäller sjötrafikledning revideras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.5.2021 14.20 | Publicerad på svenska 28.5.2021 kl. 12.32
Pressmeddelande
(Foto: Alex Marakhovets / Shutterstock)
(Foto: Alex Marakhovets / Shutterstock)

Vid kommunikationsministeriet har en revidering av lagen om fartygstrafikservice inletts. Lagen uppdateras i första hand på grund av ändringar i den internationella regleringen. Samtidigt görs lagen till övriga delar aktuell.

I den lag som trädde i kraft 2005 finns bestämmelser om fartygstrafikservice i anslutning till sjötrafikledning (VTS, Vessel Traffic Service). Syftet med lagen är att förbättra fartygstrafikens säkerhet och effektivitet samt att förebygga miljöolägenheter som fartygstrafiken medför.

Havsområdena vid Finlands kust är indelade i sex VTS-områden som övervakas dygnet runt av VTS-centralerna i Helsingfors, Åbo och Villmanstrand. Centralerna informerar fartygen om trafiken och olika förhållanden. Trafikledsverket ansvarar för ordnandet av fartygstrafikservicen och den produceras av Fintraffic Sjötrafikledning Ab.

En del av bestämmelserna om fartygstrafikservice grundar sig på den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss (International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS). Bestämmelserna i resolutionen enligt SOLAS-konventionen kommer att ändras hösten 2021. Ändringarna gäller ordnandet av fartygstrafikservice. I stället för detaljerad ska regleringen vara målsättningsinriktad. I fortsättningen ska det vid ordnande av fartygstrafikservice tas i bruk målsättningsinriktade anvisningar i stället för de nuvarande detaljerade anvisningarna.  

I Finland utfärdade sjöfartsstyrelsen 1997 ett beslut om att ordna en lednings- och stödtjänst för fartygstrafiken (VTS) på havs-, hamn- och insjöområden. Lagen om fartygstrafikservice grundar sig förutom på SOLAS-konventionen även på annan internationell lagstiftning och EU-reglering.

Lagen om fartygstrafikservice behöver också förtydligas, eftersom det under årens lopp har gjorts många enskilda ändringar i den. Dessutom ska lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg ändras.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet bereder lagen i samarbete med berörda grupper. Avsikten är att lagutkastet ska sändas på remiss våren 2022. Lagen träder i kraft den 1 januari 2023.

Det ordnas ett för alla öppet intressentgruppsevenemang om lagprojektet tisdagen den 8 juni 2021 kl. 14.30-16. Evenemanget ordnas som Teams-möte, som man kan anmäla sig till senast den 3 juni.

Ytterligare information:

Katariina Säynäjärvi, regeringsråd, tfn 0295 342 029, katariina.saynajarvi(a)lvm.fi

Suvi Kankare, överinspektör, tfn 0295 342 105, suvi.kankare(a)lvm.fi