Lagarna om skrotningspremie för personbilar och anskaffningsstöd för gasdrivna lastbilar träder i kraft

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2020 14.59 | Publicerad på svenska 1.12.2020 kl. 12.57
Pressmeddelande
Bilar på Ring III. (Foto: Juha Tuomi / Rodeo)
Bilar på Ring III. (Foto: Juha Tuomi / Rodeo)

Regeringen föreslår att republikens president stadfäster en temporär lag om skrotningspremie för personbilar 2020 - 2021 samt en lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift och att de träder i kraft den 1 december 2020. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagarna fredagen den 27 november 2020.

- Skrotningspremien och anskaffningsstödet för gasdrivna lastbilar är de första åtgärderna enligt färdplanen för fossilfria transporter. Med statlig finansiering påskyndar vi person- och godstrafikens övergång till klimatvänlig mobilitet. Finansiering erbjuds bilister och företagare redan i år, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Skrotningspremie för att köpa nya utsläppssnåla bilar, eldrivna cyklar, kollektivtrafikbiljetter eller mobilitetstjänster

Staten betalar en skrotningspremie på 1000-2000 euro beroende på drivkraften i den bil som anskaffas. Skrotningspremien kan också användas för anskaffning av nya elcyklar, periodbiljetter för kollektivtrafiken eller mobilitetstjänster som inbegriper reserätt i kollektivtrafiken. Premien uppgår då till högst 1000 euro.

I skrotningspremie beviljas 2000 euro för anskaffning av en ny flexfuel-bil, det vill säga en på höginblandad etanol driven bil, en gasbil, en renodlad elbil eller en laddningsbar hybrid som släpper ut högst 95 gram koldioxid per kilometer. För anskaffning av en bil med koldioxidutsläpp på högst 120 gram per kilometer beviljas 1 000 euro. För skrotningspremien har det reserverats åtta miljoner euro i den sjunde tilläggsbudgeten.

Stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar beviljas för första gången

Med anskaffningsstödet för gasdrivna lastbilar ökas användningen av gas framom bensin och diesel. Stöd beviljas till ett belopp av 12 000 euro för anskaffning av en lastbil som använder flytande gas och till ett belopp av 5 000 euro för anskaffning av en lastbil som använder komprimerad gas.

Sökanden kan få stöd för högst fem fordon. För att få stöd, ska fordonet registreras i Finland och vara registrerat i ett år efter att stödet beviljats. För anskaffningsstödet har det reserverats ett anslag på en miljon euro i den sjunde tilläggsbudgeten.

Vad händer härnäst?

Avsikten är att republikens president den 27 november 2020 ska stadfästa den temporära lagen om skrotningspremie för personbilar samt lagen om stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar samt stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift. Ändringarna träder i kraft den 1 december 2020.

Staten betalar skrotningspremie under tiden 1.12.2020-31.3.2022. Ansökan ska dock lämnas in till Transport- och kommunikationsverket senast den 31 december 2021. Staten betalar stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar under tiden 1.12.2020-31.12.2022.

Stöden beviljas och övervakas av Transport- och kommunikationsverket. De andra stödformerna utvärderas i färdplanen för fossilfria transporter som ska sändas på remiss i slutet av 2020.

Ytterligare information:

Förfrågningar om intervjuer med minister Timo Harakka, Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816 187, susanna.niinivaara(a)lvm.fi

Eleonoora Eilittä, konsultativ tjänsteman, tfn 050 309 9189, eleonoora.eilitta(a)lvm.fi, Twitter @EleonooraE