Lagändringar förbättrar medie- och telebranschens verksamhetsbetingelser

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2017 15.48 | Publicerad på svenska 15.5.2017 kl. 15.50
Nyhet

Kommunikationsministeriet har berett ändringar i informationssamhällsbalken. Målet är att förbättra medie- och teleföretagens verksamhetsbetingelser och göra regleringen på området smidigare. Reformen av informationssamhällsbalken sker i flera faser.

Enligt kommunikationsminister Anne Berner har ändringsbehoven diskuterats aktivt med branschaktörerna.

- När samhället och omvärlden förändras finns det anledning att se över hur lagstiftningen fungerar och se till att våra företag har goda verksamhetsbetingelser även i fortsättningen, säger Berner.

- Under de senaste tiden har vi reviderat bestämmelserna om transportmarknaden avsevärt, och den första fasen av den nya lagen om transportservice har godkänts i riksdagen. Smidigare reglering behövs det dock också inom kommunikationen. Även detta sker i flera faser och vi fortsätter att gå igenom informationssamhällsbalkens teman med branschaktörerna, konstaterar Berner.

Ministeriet har sänt på remiss förslaget till ändring av informationssamhällsbalken. Remisstiden löper ut den 2 juni.