Körkortsundervisningen med undervisningstillstånd ändras vid årsskiftet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2013 15.23 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.32
Nyhet
Talvinen tieliikenne (Kuva: Rodeo)
Talvinen tieliikenne (Kuva: Rodeo)

Efter årsskiftet kan den som har undervisningstillstånd ge heltäckande grundläggande undervisning som leder till förarutbildning. I och med ändringen slopas kravet på gemensam undervisning med lärare med undervisningstillstånd och elever i bilskolan även i annan undervisning med undervisningstillstånd.

Kraven gällande den gemensamma undervisningen i bilskolan slopas även för undervisningstillstånd som beviljats innan lagen träder i kraft.

I fortsättningen kan sökanden beviljas högst tre undervisningstillstånd under tre år för att undervisa andra än nära släktingar och personer som han eller hon är vårdnadshavare för.

Även kraven för godkännande av det fordon som används i körundervisningen ändrades. En ändringsbesiktning krävs endast om det måste finnas körkontrollsutrustning för läraren i det fordon som används i undervisningen.

Författningsändringarna gäller den grundläggande undervisningen för körkort för kategori B.

Regeringen föreslog den 12 december 2013 att ändringarna av körkortslagen om undervisning med undervisningstillstånd ska stadfästas. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014.