Konventionsändringar om certifiering av sjöfolk godkändes

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2024 12.06 | Publicerad på svenska 22.5.2024 kl. 14.21
Pressmeddelande
Finnlinesin rahtialus Helsingin edustalla
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Statsrådet behandlade den 16 maj 2024 det nationella godkännandet av ändringar i en konvention som antagits av Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s sjösäkerhetskommitté. I och med ändringarna blir det möjligt att ta i bruk elektroniska behörighetsbrev inom sjöfarten.

Statsrådet godkände ändringar i en konvention som godkänts av Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s sjösäkerhetskommitté. Ändringarna gäller den internationella konvention som fastställer sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW).

IMO:s sjösäkerhetskommitté (MSC) antog vid sin 107:e session i juni 2023 två resolutioner om ändringar av STCW-konventionen och tillhörande STCW-kod. Resolutionerna ska göra det möjligt att införa elektroniska behörighetsbrev för sjöfolk.

Konventionsändringarna var på remiss 2–19 april 2024.

Vad händer härnäst?

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2025. 

STCW-konventionen är en konvention utarbetad av Internationella sjöfartsorganisationen IMO och konventionen omfattas helt av den befogenhet som tilldelats EU. Ändringarna förutsätter inga lagändringar i Finland. Kommunikationsministeriet utfärdar ett meddelande om ikraftträdandet av ändringarna.

Mer information: 

Väinö Pitkänen, överinspektör, [email protected], tfn 0295 342 127