Kontrollavgiften i kollektivtrafiken höjs till 100 euro inom HRT:s område

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2023 11.40 | Publicerad på svenska 30.11.2023 kl. 10.17
Pressmeddelande
Ihmisiä ja raitiovaunu pysäkillä talvisessa Helsingissä.
Spårvagn i Helsingfors. (Bild: Karavanov Lev / Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har ändrat förordningen om kontrollavgift i kollektivtrafik. I och med ändringen höjs kontrollavgiften i kollektivtrafiken från 80 euro till 100 euro i kollektivtrafik som Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ordnar inom sitt behörighetsområde. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2024.

HRT har föreslagit för kommunikationsministeriet att kontrollavgiften i kollektivtrafiken inom HRT:s område ska höjas från nuvarande 80 euro till 100 euro. Till Samkommunen Helsingforsregionens trafik hör det område som kommunerna Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Sjundeå, Tusby och Vanda bildar.

Syftet med kontrollavgiften är att minska antalet fripassagerare. Antalet fripassagerare minskar genom kontrollavgiften och en tillräckligt hög risk att åka fast. Kontrollavgiften har varit 80 euro i HRT:s område sedan 2007. Därefter har biljettpriserna stigit och den allmänna kostnadsnivån ökat. Kontrollavgiften borde följa prisutvecklingen på biljetterna för att man ska kunna påverka den ekonomiska lönsamheten för fripassagerare.

Enligt lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik kan kontrollavgiften vara högst 40 gånger så stor som den lägsta engångsavgiften för vuxna inom busstrafiken i området. Med 2024 års biljettpriser kan kontrollavgiften vara högst 118 euro inom HRT:s område.

När man jämför kontrollavgiften med andra påföljdsavgifter avviker avgiften på 100 euro inte avsevärt från  till exempel avgiften för trafikförseelse, som beroende på förseelsens art uppgår till 20–200 euro, eller från avgiften för felparkering, som uppgår till högst 80 euro.

Enligt de uppgifter som HRT lämnat har största delen av kontrollavgiftsmottagarna påförts avgiften endast en gång eller sporadiskt. En liten minoritet påfördes kontrollavgift sex eller mer än sex gånger. Genom att höja kontrollavgiften strävar man efter att effektivisera avgiftens effekt särskilt på dem som har påförts avgiften endast en gång eller sporadiskt.

Det har inte föreslagits några storleksändringar på kontrollavgiften i kollektivtrafiken i Tammerfors och Jyväskylä.

Vad händer nu?

Höjningen av kontrollavgiften träder i kraft inom HRT:s område från och med den 1 januari 2024.

Mer information

Tiia Orjasniemi, konsultativ tjänsteman, tiia.orjasniemi(a)gov.fi, tfn 0295 342 068