Konkurrenshindren för flygtrafik mellan Finland och Ryssland avskaffas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2012 10.58 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.41
Pressmeddelande

Regeringen lägger fram ett protokoll om ändring av flygtrafikavtalet mellan Finland och Ryssland för godkännande av riksdagen. Ändringen syftar till att avskaffa de rättsliga begränsningarna för konkurrens gällande flygtrafiken mellan länderna.

Det centrala målet med avtalsändringen är att flygtrafikavtalet mellan Finland och Ryssland ska uppfylla förpliktelserna enligt Europeiska unionens lagstiftning. Genom avtalet vill man få bort konkurrensbegräsningarna för flygtrafiken mellan länderna och göra samarbetet mellan flygbolagen överensstämmande med den allmänna praxis som tillämpas inom internationell flygtrafik.

Enligt avtalet som ändras i och med protokollet behöver ett företag som bedriver flygtrafik mellan Ryssland och Finland inte vara finskägt. I fortsättningen ska det räcka med att flygbolaget är etablerat i Finland och att det innehar en operativ licens och ett drifttillstånd i enlighet med lokala bestämmelser.

Det ändrade flygtrafikavtalet kan innebära ekonomiska besparingar för finländska flygbolag och eventuellt för resenärerna. I det tidigare avtalet har det funnits krav på kommersiella överenskommelser mellan flygbolagen. På grund av en sådan kommersiell överenskommelse har Finnair betalat tiotals miljoner till Areoflot varje år för förbindelserna mellan länderna och i form av avgifter för flygningar över Sibirien.

Den 1 mars 2012 lämnade regeringen en proposition till riksdagen om godkännande av protokollet angående ändring av flygtrafikavtalet med Ryssland. Ändringsprotokollet undertecknades i Moskva i september 2011 efter nästan tio års beredning.

Ytterligare information

Anna Sotaniemi, regeringsrådet, tfn 09 160 28491, 040 572 0166