Konkurrenshindren för flygtrafik mellan Finland och Ryssland avskaffas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2012 11.03 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.28
Nyhet

Regeringen lägger fram ett protokoll om ändring av flygtrafikavtalet mellan Finland och Ryssland för godkännande av riksdagen. Ändringen syftar till att avskaffa de rättsliga begränsningarna för konkurrens gällande flygtrafiken mellan länderna.

Det centrala målet med avtalsändringen är att flygtrafikavtalet mellan Finland och Ryssland ska uppfylla förpliktelserna enligt Europeiska unionens lagstiftning.

Enligt avtalet som ändras i och med protokollet behöver ett företag som bedriver flygtrafik mellan Ryssland och Finland inte vara finskägt.