Koncessioner för televerksamhet i frekvensområdena 900 och 1800 MHz lediga att sökas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2017 11.53 | Publicerad på svenska 12.6.2017 kl. 11.55
Nyhet

Statsrådet förklarade den 12 juni 2017 koncessioner för televerksamhet i frekvensområdena 900 och 1800 MHz lediga att sökas. Lediga att sökas är två koncessioner för televerksamhet i Fastlandsfinland och två koncessioner i landskapet Åland.

De koncessioner som beviljas i Fastlandsfinland gäller till och med den 31 december 2019 och de koncessioner som beviljas i landskapet Åland till och med den 31 december 2033.

Syftet med de koncessioner som ska beviljas är bland annat att främja utbudet och användningen av tjänster i kommunikationsnät och att trygga en effektiv användning av radiofrekvenser. Syftet med koncessionerna är att förbättra tillgången till riksomfattande trådlösa förbindelser med hög kvalitet och kapacitet.

Ansökningarna ska lämnas till kommunikationsministeriets registratorskontor senast den 21 juli 2017 kl. 12.00.