Koncessioner för skarp-tv i antennätet lediga att sökas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2009 8.09 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.56
Pressmeddelande

Statsrådet har förklarat två nätkoncessioner för provsändningar med högupplösnings-tv i antennätet lediga att sökas.

Nätkoncessionerna finns i kanalknippena VHF1 och VHF2 och är i kraft till slutet av 2016. Ansökningstiden för koncessionerna går ut den 8 maj.

- Det försök med högupplösnings-tv som nu kör igång är betydelsefullt, eftersom nätet enligt koncessionen år 2011 bör täcka 60 procent av befolkningen i fasta Finland, konstaterar kommunikationsminister Suvi Lindén.

Lindén betonar emellertid att försöket varken inverkar på de nuvarande digitala sändningarnas sebarhet eller på mottagarna. Däremot behövs en ny apparat och eventuellt en granskning av antenninställningen för att man ska kunna se sändningarna i högupplösnings-tv.

I enligt med målsättningarna i kommunikationsmarknadslagen är avsikten med provkoncessionerna att främja utbudet och användningen av tjänster i kommunikationsnäten samt att öka konkurrensen i fråga om utbud av markbundna televisionsnät.

Ytterligare information
konsultativa tjänstemannen Maaret Suomi, tfn (09) 160 28150 eller 040 700 5620