Kommunikationsverket söker en generaldirektör

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2015 14.04 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.52
Nyhet

Ansökningstiden till tjänsten som generaldirektör för Kommunikationsverket började den 22 juni. Generaldirektören utnämns för fem år i sänder med tillträde den 1 oktober 2015, då mandatperioden för den nuvarande generaldirektören upphör.

Generaldirektören svarar för den allmänna utvecklingen och ledningen av Kommunikationsverket och övervakar att Kommunikationsverkets uppgifter utförs effektivt och ändamålsenligt.

Kommunikationsverket övervakar och främjar kommunikationsmarknaden och kommunikationstjänsterna i Finland. Kommunikationsverket ser också till att alla i landet har tillgång till mångsidiga, välfungerande och trygga kommunikationer. För närvarande har Kommunikationsverket ca 240 anställda.

Platsannonsen kan läsas i webbtjänsten Valtiolle.fi.