Kommunikationsministeriets nya organisation

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2011 11.07 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.16
Nyhet

Den 1 oktober trädde kommunikationsministeriets nya arbetsordning i kraft och därmed ändrades också ministeriets organisation. Ministeriets grundstruktur blev oförändrad, men avdelningarna fick nya enheter.