Kommunikationsministeriets budgetförslag 2,9 miljarder euro

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.8.2014 17.45 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.37
Nyhet
Statens budgetproposition (Foto: Statsrådet)
Statens budgetproposition (Foto: Statsrådet)

Anslagen som kommunikationsministeriet föreslår för sitt förvaltningsområde för 2015 uppgår till 2 899 miljoner euro.

För den trafikpolitiska sektorn föreslår ministeriet sammanlagt 1 925 miljoner euro, varav 1 668 miljoner euro är avsedda för trafiknätet. För den kommunikationspolitiska sektorn föreslås 552 miljoner euro.

Dessutom har kommunikationsministeriet i sin tilläggsbudgetproposition bedömt vilka projekt det är tekniskt möjligt att inleda redan 2014.

Finansministeriets förslag till budget för kommunikationsministeriet för år 2015 följer i huvudsak ministeriets eget förslag.