Kommunikationsministeriets budget 2,95 miljarder euro

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2012 11.57 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Regeringen föreslår anslag på 2 952,6 miljoner euro för kommunikationsministeriets förvaltningsområde för 2013.

För den trafikpolitiska sektorn föreslås sammanlagt 1 972 miljoner euro, varav 1 693 miljoner euro är avsedda för trafiknätet. För den kommunikationspolitiska sektorn föreslås 520 miljoner euro. Att budgetens totalbelopp är större än förr beror främst på Rundradions finansieringsreform.

- Regeringens proposition om kommunikationsministeriets budget är i huvudsak enligt vårt förslag. Vi kan med gott humör genomföra det som ingår i den trafikpolitiska redogörelsen, men vi kommer också att kunna förverkliga många av de projekt som skrivits in i regeringsprogrammet. Till exempel framskrider anskaffningen av en ny isbrytare och öppnandet av de offentliga informationsreserverna, förklarar trafikminister Merja Kyllönen med glädje.

- När det gäller trafikprojekten ligger tyngdpunkten i bastrafikledshållningen, dvs. tryggandet av den dagliga rörligheten. Enligt regeringsprogrammet är den spårbundna trafiken prioriterad i bastrafikledshållningen, vilket ur medborgarnas, näringslivets och miljöns synvinkel är ett hållbart sätt att färdas, påminner minister Kyllönen.

- Tilläggssatsningarna på utvecklingen av trafikledsnätet inriktas särskilt på planeringen av nya projekt. På så sätt säkerställer vi att projekten är genomförbara när de ska igångsättas.

- Dessutom är jag tillfreds med att vi har tagit de nödvändiga besluten så att vi är förberedda för svaveldirektivets ikraftträdande. Investeringsstödet till s.k. retrofit scrubbers (installation i efterhand av utrustning för svavelrening) och miljöteknologin över huvud taget förbättrar miljöskyddet inom sjöfarten, främjar utvecklingen av miljöteknologin och sysselsättningen i landet, säger minister Kyllönen.