Kommunikationsministeriet fortsätter förnya sin organisation

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2024 9.50 | Publicerad på svenska 13.6.2024 kl. 9.54
Pressmeddelande
Kommunikationsministeriets logo (Bild: Kommunikationsministeriet)

Kommunikationsministeriet förnyar sin organisation. Målet är att effektivisera verksamheten genom en mer enhetlig och tydlig organisation. På detta sätt svarar man på förändringarna i omvärlden och i det ekonomiska läget och på behoven att utveckla verksamheten. 

Den första fasen av reformen avslutades den 1 april 2024, då ministeriet övergick till en struktur med tre avdelningar. I den andra fasen av reformen granskas arbetsfördelningen mellan ministeriets avdelningar samt enheternas struktur och arbetsfördelning. Ändringen gäller alla ministeriets enheter, med undantag av statens cybersäkerhetsdirektörs byrå.

Ett lagstiftningsprojekt har inletts vid ministeriet, genom vilket behövliga ändringar görs i ministeriets arbetsordning och i förordningen om ministeriet.

− Hörnstenarna i ministeriets egen verksamhet och dess utveckling utgörs av ministeriets och förvaltningsområdets gemensamma koncernstrategi och ministeriets personalstrategi. Båda styr verksamheten på lång sikt så att den sträcker sig över regeringsperioderna, konstaterar kanslichef Minna Kivimäki.

Genom att utveckla organisationen stöder man de mål som överenskommits i personalstrategin. I koncernstrategin för förvaltningsområdet betonas säkerhetsaspekten och den ekonomiska effektiviteten i allt högre grad. 

− Organisationens struktur och verksamhetssätt ska stödja de val och mål som ministeriet har gjort i sina koncern- och personalstrategier. Därför ska till exempel synpunkter i fråga om digitalisering och automatisering eller säkerhet, klimat och miljö ingå i alla enheters verksamhet. Utgångspunkten är att dessa stora synpunkter i fortsättningen blir en naturlig del av all beredning, säger kanslichef Kivimäki.

Vad händer härnäst?

I den andra fasen av organisationsreformen ser ministeriet över arbetsfördelningen vid ministeriets avdelningar och enheter, och enheternas strukturer för hela ministeriets del.

Beslut om den nya organisationen fattas under hösten. Lagändringarna och den nya organisationen avses träda i kraft den 1 februari 2025.

Mer information:

Minna Kivimäki, kanslichef, [email protected], tfn 0295 342 389