Kommunikationsministeriet flyttar från lokaliteterna på Södra esplanaden 16

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2009 12.49 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriets lokaliteter på adressen Södra esplanaden 16 renoveras under perioden 2009-2011. En del av ministeriets personal flyttar under reparationsarbetet till "Heimolas hus" i Helsingfors centrum på adressen Universitetsgatan 5.

Ministeriets postadress och telefonnummer förblir oförändrade. Efter renoveringen återvänder ministeriets verksamhet till Södra esplanaden.

På adressen Universitetsgatan 5 finns följande personer och enheter från och med den 1 oktober 2009:
Trafikministern och kommunikationsministern
Kanslichefen
Registratorskontoret
Ministeriets information
Allmänna avdelningen
Logistik- och Rysslandsenheten
samt vissa andra enskilda funktioner.

Kommunikationspolitiska avdelningen i sin helhet och största delen av trafikpolitiska avdelningen blir kvar i lokaliteterna på Södra esplanaden 18.

Renoveringen tar fram byggnadens ursprungliga ståt och stil

Jugendhuset på Södra esplanaden 16 byggdes från början åt Hypoteksföreningen och blev färdigt 1909. Byggnaden ritades av Lars Sonck. Sedan 1939, då huset kom i statens ägo, har Folkpensionsanstalten, skolstyrelsen och numera kommunikationsministeriet verkat där.

Byggnaden har genomgått många förändringar och utvidgningar. År 1980 upptogs den på statens förteckning över skyddade byggnader. Utgångspunkten för den grundläggande renovering som nu ska göras är att byggnadens historiska drag och ursprungliga material ska bevaras. Mest renoveras utrymmen där man redan tidigare gjort förändringar.

Ministeriet har öppet hus den 3 oktober

Innan byggnaden stängs för den två år långa renoveringen har alla en möjlighet att komma och bekanta sig med ministeriets verksamhet och byggnadens festsal. Kommunikationsministeriet har öppna dörrar lördagen den 3 oktober klockan 10-13, med anledning av statsrådets 200-årsjubileum.

Ytterligare information:

överdirektör Pekka Plathan, tfn (09) 160 28340, 050 566 8176
säkerhetsdirektör Rauli Parmes, tfn (09) 160 28380, 040 506 5266
kommunikationsdirektör Taina Pieski, tfn (09) 160 28330, 050 535 1574

Ministeriets besöksadresser från den 1 oktober 2009:

Kommunikationsministeriet
Universitetsgatan 5
00100 Helsingfors

Kommunikationsministeriet
Södra esplanaden 18
00100 Helsingfors

Ministeriets postadress:

Kommunikationsministeriet
PB 31
00023 Statsrådet

Växel (09) 160 02
Fax: (09) 160 28596
[email protected], [email protected]
www.lvm.fi