Kommunikationsminister Timo Harakka träffar Washingtons guvernör Jay Inslee

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2022 9.16 | Publicerad på svenska 14.9.2022 kl. 15.51
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila, Statsrådets kansli)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila, Statsrådets kansli)

Guvernören Jay Inslee i delstaten Washington, USA, besöker Finland med delegation den 13-16 september 2022. Det är fråga om ett svarsbesök till kommunikationsminister Timo Harakkas delstatsbesök i Washington i november 2021.

Besöket baserar sig på ett samarbetsdokument (MoU) mellan kommunikationsministeriet i Finland och delstaten Washington. Guvernör Inslee träffar minister Harakka som i Finland undertecknat samarbets­dokumentet för Finlands del.

- Nu är det dags att gå vidare med samarbetet med USA:s delstater som är viktiga för Finland, såsom delstaten Washington. Delstatssamarbetet erbjuder finländska företag möjligheter till exempel när det gäller ny teknik, smarta hamnar, elektrifiering av trafiken och webblösningar. Jag ser verkligen fram emot presentationen av finländsk kompetens för guvernören och hans delegation, säger minister Harakka.

Besökets syfte är att fördjupa samarbetet inom industri och forskning och att främja handeln mellan Finland och delstaten Washington. Besöket fokuserar på samarbetsmöjligheter inom den gröna omställningen, högteknologi, webblösningar, energisektorn, den byggda miljön, tillverkningsindustrin samt havs- och hamntekniken. I guvernörens program ingår också andra möten på hög nivå och delegationen besöker dessutom ledande företag och forskningsinstitut i Finland.

- Ända sedan otaliga invandrare från de nordiska länderna för över hundra år sedan lockades till USA:s nordöstra delar, där naturen kändes bekant, har de ekonomiska och kulturella banden mellan våra regioner varit starka. Vi tar tillsammans fram lösningar för att kunna göra nya stora framsteg inom teknik, vetenskap och bekämpning av klimatförändringarna, konstaterade guvernör Jay Inslee före besöket.

Finländska smarta hamnar lindrar problemen i Förenta staternas leveranskedjor

Havs- och hamnteknik är ett delområde i samarbetet mellan Finland och delstaten Washington. Finland har mycket att erbjuda för Förenta staternas hamnar, logistiken i inlandet och den gröna, allt mer elektrifierade sjöfarten. Containerhamnarna på Förenta staternas västkust söker lösningar på problem med överbelastning och logistik. Förenta staterna satsar under de kommande åren en historiskt stor summa, 17 miljarder dollar, på statligt stöd för iståndsättning av hamnar och farleder. Hamnarna är särskilt intresserade av webbteknik, informationssystem, miljöteknik, noggrannare uppföljning och prognostisering av hamnverksamheten, energieffektivitet och lyftkranar.

Långsiktigt samarbete mellan Finland och Washington

Samarbetet mellan Finland och Washington fortsätter också efter guvernörens besök. I oktober 2022 ordnar Team Finland ett besök till delstaten Washington med fokus på skogsbioekonomi, skogsvård och träbyggande.

Mer information:

Kommunikationsministeriet: Noora Saarinen, specialsakkunnig, [email protected], tfn 050 562 7044

Business Finland: Ulla Lainio, [email protected], tfn +1 332 223 0027 +358 40 343 3357

Finlands ambassad i Washington: Suvi Järvelä-Hagström, [email protected], tfn +1 202 285 6430

Guvernör Jay Inslees kontor: Mike Faulk, Deputy Communications Director/Press Secretary, [email protected], +1 360 790 2920