Kommunernas ekonomiska situation inverkar på bredbandsstödets finansieringsandel

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2009 14.34 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet

Regeringen har definierat villkoren för stöd till bredband i glesbygden. Samtidigt föreslår regeringen att de kommuner som deltar i att bygga näten ska indelas i tre klasser enligt hurdana förutsättningar de har att finansiera projekten. Kommunikationsminister Suvi Lindén anser att det är nödvändigt att man beaktar kommunernas olika ekonomiska situation då man beviljar byggnadsstöd för bredbandsnät. Regeringen överlämnade sin proposition den 24 september.

Bredbandsstödet är avsett endast för områden där det är omöjligt att ekonomiskt lönsamt bygga dataförbindelser. Enligt förslaget beviljas stödet endast för nät som byggs på klart avgränsade områden med gles bebyggelse. Områden som är kvalificerade för stöd och gränserna för dem publiceras på en karta i anslutning till kommunikationsministeriets förordning.

Enligt förslaget är kommunernas finansieringsandel 33, 22 eller 8 procent. Finansieringsnivån för varje kommun definieras i en förordning från statsrådet, som ska utfärdas senare.

- Med finansieringsandelen på tre nivåer vill vi säkra att alla kommuner har en möjlighet att delta i informationsnätsprojekten. Det här är viktigt bland annat för att de elektroniska tjänsterna bör vara tillgängliga för så många medborgare som möjligt, oberoende av boningsort, säger Lindén.