Kommissionens meddelande ger ett stort urval åtgärder för att minska trafikutsläpp

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.7.2016 14.45
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har lagt fram sitt förslag till en klimat- och energiram fram till 2030. Åtgärdspaketet innehåller ett beslut om fördelning av bördan i fråga om utsläppsminskningar som inte omfattas av handeln med utsläppsrätter, förslag till åtgärder som gäller markanvändning och skogsbruk samt meddelanden om utsläppssnål trafik och övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. I beslutet om fördelning av bördan förelås det att Finland ska minska sina växthusgasutsläpp med 39 procent av 2005 års nivå.

I sitt meddelande presenterar kommissionen åtgärder för att minska utsläppen från trafiken. Kommissionen föreslår tre åtgärdspaket, nämligen utsläppssnåla drivmedel, utsläppssnåla och utsläppsfria transportmedel samt optimering och effektivisering av trafiksystemet.

- De föreslagna paketen motsvarar Finlands riktlinjer och de har också beaktats i regeringsprogrammet. En effektivisering av trafiksystemet och utsläppsminskningar inom trafiken är mål som ingår exempelvis i ministeriets projekt för beredning av en transportbalk, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Utsläppssnåla drivmedel är t.ex. biobränslen, elektricitet och väte. Målet med utsläppssnåla och utsläppsfria transportmedel främjas framför allt genom att fordonsmaterielen förnyas. När det gäller att förbättra effektiviteten hos trafiksystemet bör man lägga fokus på digitaliseringen av trafiken och de nya trafiktjänster som kombinerar olika trafikformer och som liksom de intelligenta logistiklösningarna möjliggörs genom digitaliseringen.

- Nu ska vi på ett nationellt plan komma överens om hur Finland kan nå sina utsläppsmål på ett kostnadseffektivt sätt. Vid den fortsatta beredningen klarnar det inom vilka sektorer och hurudana åtgärder som måste vidtas, säger minister Berner.

I Finland är inrikestrafiken den största utsläppskälla som inte omfattas av utsläppshandeln. Trafikens andel av de utsläpp som inte omfattas av utsläppshandeln är cirka 40 procent.

Europeiska rådet enades i oktober 2014 om EU:s gemensamma mål för minskning av utsläppen fram till 2030. Andelen växthusgasutsläpp ska minskas med 43 procent inom handeln med utsläppsrätter och med 30 procent inom sektorn för fördelning av bördan jämfört med 2005 års nivå.

Ytterligare information:

Minna Kivimäki, överdirektör, tfn 0295 342 013

Anne Berner