Kolmiakselisen auton enimmäismassaan ehdotetaan korotusta

kommunikationsministeriet
Julkaisuajankohta 7.9.2016 10.27
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta.

Ehdotuksen mukaan kolmiakselisen auton suurin sallittu massa korotettaisiin tietyin edellytyksin nykyisestä 26 tonnista 28 tonniin. Lisäksi korotettaisiin eräiden puoliperävaunuyhdistelmien suurimpia sallittuja massoja. Säännöstarkennuksia tehtäisiin myös LNG-kuljetusten tehostamiseksi.

Esityksen tavoitteena on lisätä kuljetusyrittäjien mahdollisuuksia valita kuljetustehtävään parhaiten sopiva kuljetuskalusto ja siten saavuttaa säästöjä kuljetuskustannuksissa. Samalla kuitenkin varmistetaan, ettei muutoksesta aiheudu merkittäviä kustannuksia tienpidolle eikä negatiivisia vaikutuksia ympäristölle tai liikenneturvallisuudelle.

Lausuntoaika päättyy 20. lokakuuta.