KM:s bedömning – Trafis digitala tjänster öppnas så snart som möjligt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2018 13.35
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet fick den 12 december 2018 av Kommunikationsverket det första preliminära expertutlåtande som det begärt om dataskyddet i Trafiksäkerhetsverket Trafis digitala tjänster. Dessutom fick ministeriet av Trafis generaldirektör en uppskattning om möjligheten att på ett lagligt och tryggt sätt öppna de av Trafis e-tjänster som inte innehåller föraruppgifter.

Generaldirektör Kirsi Karlamaa som leder utredningen vid Kommunikationsverket berättar att informationssäkerheten i Trafis tjänsteutbud håller högre nivå än genomsnittet av de andra myndigheter inom statsförvaltningen som omfattas av motsvarande krav på informationssäkerheten.

Ministeriet konstaterar att de begärda utredningarna har inkommit inom utsatt tid och att de nu har utvärderats. Det finns fortfarande risker med att öppna Trafis digitala tjänster och därför öppnas de en i taget. Meningen är att de första e-tjänsterna ska öppnas så snart som möjligt. Tjänsterna öppnas allt efter som Kommunikationsverket anser det vara möjligt. Närmare tidsplaner offentliggörs genast när de klarnat.

I Trafis webbtjänst för föraruppgifter har det varit möjligt att söka fram information om huruvida en person har gällande körrätt (ett körkort) eller annat motsvarande tillstånd. Trafi stängde den 9 december 2018 alla sina digitala tjänster för ärendehantering för att försäkra sig om att tillgången till e-tjänsten med föraruppgifter var spärrad.

Tills vidare publicerar ministeriet inte de utredningar som det fått och lämnar inte heller ut dem. De utredningar som ministeriet har fått innehåller uppgifter som enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är sekretessbelagda.

Generaldirektör Nykopp har sagt upp sig

Trafiksäkerhetsverket Trafis generaldirektör Mia Nykopp har sagt upp sig den 13 december 2018.

- För att lugna ner den situation som uppkommit kring Trafis tjänst för offentliga föraruppgifter och för att återställa förtroendet har jag bestämt mig för att dra mig tillbaka från uppdraget som Trafis generaldirektör, säger Nykopp.

Till slutet av året tjänstgör Olli Lindroos, direktör för sektorn Transportmedel, som generaldirektör för Trafi.


Mer information:
Laura Vilkkonen, avdelningschef, tfn 0295 342 391
Harri Pursiainen, kanslichef
förfrågningar via Pia Hammar, kanslichefens sekreterare, tfn 0295 342 323