KM och kanslichef Pursiainen fick europeiskt pris för intelligent trafik

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2010 13.13 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.24
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet och dess kanslichef Harri Pursiainen har tilldelats årets eSafety Forum-pris för intelligent trafik.

I motiveringen till att priset tillfaller Harri Pursiainen nämns att han som utredningsman sammanställt världens första nationella strategi för intelligenta transportsystem. Också Finlands och KM:s aktiva satsning på att utveckla intelligenta transportsystem och på myndighetssamarbete är en orsak till att priset tillfaller honom.

Statsrådet fattade i april ett principbeslut om en strategi för intelligenta transportsystem. En bakgrund till priset är att man då lyfte fram ett nytt trafikpolitiskt tänkesätt, genom vilket intelligent trafik kommer att ligga i centrum för trafikpolitiken. Finland har också aktivt utvecklat intelligenta transportsystem, som till exempel eCall-systemet för automatiska nödsamtal.

Kommunikationsministeriet och kanslichef Harri Pursiainen tilldelades priset vid vägtrafikens eSafety Forum i Bryssel den 13 oktober.

- De intelligenta transportsystemens betydelse i den europeiska transportpolitiken kommer starkt att betonas under de närmaste åren. Det är glädjande och uppmuntrande att Finland belönas för sitt arbete som siktar på framtiden, konstaterar kommunikationsministeriets kanslichef Harri Pursiainen.

Tävlingens andra serie, teknikserien, vanns i år av bilnavigeringssystemet Tom Tom.

Priserna delades nu ut för fjärde gången. Tidigare har politikserien vunnits av bl.a. Tysklands trafikministerium och Sveriges Vägförvaltning.

eSafety Forum arrangeras av ERTICO, som är ett samarbetsorgan för privata och offentliga aktörer inom intelligent trafik. Det har grundats av Europeiska kommissionen, medlemsländernas trafikministerier och de europeiska företagen i branschen. ERTICO:s uppgift är att verka som länk mellan branschens industri, infrastrukturoperatörerna, transportanvändarna och de nationella koordinerarna av intelligenta transportsystem.

Ytterligare information
trafikrådet Seppo Öörni, tfn 09 160 28545, 040 577 1179