Klockan ställs om till vintertid söndagen den 31 oktober

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2021 13.00 | Publicerad på svenska 27.10.2021 kl. 14.13
Pressmeddelande
Vi går över till vintertid 31.10.2021 (Bild: KM).
Vi går över till vintertid 31.10.2021 (Bild: KM).

Sommaren är slut och vi går över till vintertid (normaltid) natten mellan lördag och söndag. Klockan ställs tillbaka en timme söndagen den 31 oktober 2021 klockan 4.00 på efternatten.

Klockan ställs om i alla EU-medlemsstater samma dag och på samma klockslag. Att omställningen görs vid samma tidpunkt är viktigt till exempel för den internationella tåg- och flygtrafiken. Klockan ställs alltid om den sista söndagen i mars och oktober. Efternatten till söndag har valts som tidpunkt eftersom trafiken då är som lugnast och omställningen av klockan skapar så liten olägenhet som möjligt.

Enhetlig praxis med sommartid och vintertid tillämpas i hela Europeiska unionen. I Finland har sommartid och normaltid tillämpats varje år sedan 1981. Finland var det sista landet i Europa som övergick till att regelbundet ställa om klockan till sommartid.

Omställningen av klockan fortsätter tills vidare i EU

Europeiska kommissionen föreslog 2018 att den tidsomställning som görs två gånger per år ska slopas enhetligt i hela EU. Medlemsstaterna skulle själva på nationell nivå få bestämma vilken tid de permanent tar i bruk.

Bland medlemsländerna är Finland det som aktivast har förespråkat slopandet av tidsomställningen. Som stöd för beslutsfattandet har Finland hört medborgare, näringslivet och andra intressentgrupper på bred front. På basis av resultaten understödde många slopandet av tidsomställningen. I svaren understöddes sommartid och vintertid ganska jämnt, men vintertid vann något mer understöd.

Finland har för närvarande ingen officiell slutlig ståndpunkt i fråga om permanent tid. Finland anser att det är viktigt att undvika att tidszonerna splittras.

Hur framskrider behandlingen av förslaget?

Den ursprungliga tidsplanen för kommissionens förslag har inte uppfyllts. Europaparlamentet röstade om kommissionens förslag redan våren 2019, då parlamentet godkände lagförslaget om att avskaffa tidsomställningen. Då föreslog parlamentet att klockorna skulle ställas om för sista gången 2021.

Rådet och parlamentet kommer att fatta ett gemensamt beslut i frågan. Förslaget väntar ännu på att behandlas i rådet. Behandlingen av kommissionens förslag mellan EU:s medlemsländer ligger dock för närvarande på is, och det är inte sannolikt att tidsomställningen slopas under de närmaste åren. Coronapandemin har för sin del fördröjt diskussionen om omställningen av klockan.

Om direktivet godkänns genomförs det nationellt i de enskilda EU-medlemsstaterna.

Mer information:

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, tfn 040 718 5975, [email protected], Twitter: @mrautavirta