Klockan ställs om till vintertid söndagen den 25 oktober

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2020 10.45 | Publicerad på svenska 21.10.2020 kl. 13.23
Pressmeddelande
Vi går över till vintertid 25.10.2020 (Bild: KM)
Vi går över till vintertid 25.10.2020 (Bild: KM)

Sommaren är slut och vi går över till vintertid (normaltid) natten mellan lördag och söndag. Klockan ställs tillbaka en timme söndagen den 25 oktober 2020 klockan 4.00 på efternatten.

Klockan ställs om i alla EU-medlemsstater samma dag och på samma klockslag. Att omställningen görs vid samma tidpunkt är viktigt bland annat för den internationella tåg- och flygtrafiken. Växlingen sker alltid den sista söndagen i mars och den sista söndagen i oktober. Efternatten till söndag har valts som tidpunkt eftersom trafiken då är som lugnast och omställningen av klockan skapar så liten olägenhet som möjligt.

Enhetlig praxis med sommartid och vintertid tillämpas i hela Europeiska unionen.

I Finland har sommartid och normaltid tillämpats varje år sedan 1981. De övriga nordiska länderna införde sommartid redan ett år tidigare. Finland var det sista landet i Europa som övergick till att regelbundet ställa om klockan till sommartid.

Europeiska kommissionen har föreslagit att sommartiden ska slopas

Europeiska kommissionen har föreslagit att omställningen av klockorna ska avskaffas genomgående i EU. Finland kan inte på nationell nivå besluta att slopa tidsomställningen, utan beslutet måste fattas i EU.

Europaparlamentet röstade om kommissionens förslag redan våren 2019. Om direktivet antas sker det genom ett gemensamt beslut av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Efter detta kan direktivet genomföras nationellt i de enskilda EU-medlemsstaterna.

Europeiska unionens råd har ännu inte behandlat förslaget, vilket innebär att ett eventuellt beslut om att upphöra med tidsomställningen kan träda i kraft tidigast 2022. Även pandemin till följd av coronaviruset har skjutit upp diskussionen om omställningen av klockan.

I sista hand är det Finlands riksdag som bestämmer vilken tid som införs permanent om EU beslutar att slopa omställningen av klockan. Regleringen sker genom lag och beslutet fattas i samband med att lagen stiftas.

Ytterligare information:

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, tfn 040 718 5975