Klockan ställs om till vintertid på söndag

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2018 12.57 | Publicerad på svenska 26.10.2018 kl. 13.13
Nyhet

Sommaren är slut och vi går över till vintertid eller normaltid natten mellan lördag och söndag. Klockan ställs tillbaka en timme söndagen den 28 november klockan 4.00 på efternatten.

Klockan ställs om i alla EU-medlemsstater samma dag och på samma klockslag. Att omställningen görs vid samma tidpunkt är viktigt bland annat för tåg- och flygtrafiken. Växlingen sker alltid den sista söndagen i mars och den sista söndagen i oktober. Efternatten till söndag har valts som tidpunkt eftersom trafiken då är som lugnast och omställningen av klockan skapar så liten olägenhet som möjligt.

Enhetlig praxis med sommartid och vintertid tillämpas i hela Europeiska unionen.

I Finland har sommartid och normaltid tillämpats varje år sedan 1981. De övriga nordiska länderna införde sommartid redan ett år tidigare. Finland var det sista landet i Europa som övergick till att regelbundet ställa om klockan till sommartid.

Den allra första gången man i Finland gjorde ett försök med sommartid var under andra världskriget 1942. Den gången blev försöket en engångsföreteelse.

Europeiska kommissionen har föreslagit att sommartiden ska slopas. Kommissionen föreslår också att omställningen av klockorna ska avskaffas genomgående i EU.

Ytterligare information: 
Elina Thorström, enhetsdirektör, tfn 040 507 4502