Klockan ställs om till sommartid söndagen den 28 mars

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2021 10.09 | Publicerad på svenska 25.3.2021 kl. 10.42
Pressmeddelande
Bild av klockan, vi övergår till sommartid 28.3.2021 (bild: km)
Bild av klockan, vi övergår till sommartid 28.3.2021 (bild: km)

Vi går över till sommartid natten mellan lördag och söndag. Klockan ställs fram en timme söndagen den 28 mars klockan 3.00 på efternatten.

I Finland har sommartid och normaltid tillämpats varje år sedan 1981. Enhetlig praxis med sommartid och vintertid tillämpas i hela Europeiska unionen.

Man vill avstå från omställningen av klockan

Europeiska kommissionen föreslog 2018 att den tidsomställning som görs två gånger per år ska slopas enhetligt i hela Europeiska unionen. Medlemsstaterna skulle själva på nationell nivå få bestämma vilken tid de permanent tar i bruk.

Bland medlemsländerna är Finland det som aktivast har förespråkat slopandet av tidsomställningen. Som stöd för beslutsfattandet har Finland hört medborgare, näringslivet och andra intressentgrupper på bred front. På basis av resultaten understödde många slopandet av tidsomställningen. I svaren understöddes sommartid och vintertid ganska jämnt, men vintertid vann något mer understöd.

Finland har för närvarande ingen officiell slutlig ståndpunkt i fråga om permanent tid. Finland anser att det är viktigt att undvika att tidszonerna splittras.

Hur framskrider behandlingen av förslaget?

Den ursprungliga tidsplanen för kommissionens förslag har inte uppfyllts. Våren 2019 röstade Europaparlamentet för att avskaffa tidsomställningen. Då föreslog parlamentet att klockorna skulle ställas om för sista gången 2021.

Förslaget väntar ännu på behandling i Europeiska unionens råd, eftersom rådet och parlamentet kommer att fatta ett gemensamt beslut i frågan. Coronapandemin har för sin del fördröjt diskussionen om omställningen av klockan och frågan har inte diskuterats under vårens portugisiska EU-ordförandeskap.

Ytterligare information:

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, 040 718 5975